Master Berita

Kemudian, sambil memantapkan niat ‘yang diformalisasi’ itu dalam hati, kita mengangkat tangan sambil mengucap kalimat takbir: Allahu Akbar (Allah Maha […]