Master Berita

Sudah sejak lama memang di amerika penyambutan muslim kurang ramah terlebih lagi akhir-akhir ini, menyusul beberapa pernyataan yang mengandung ujaran […]

Sebagai seorang perempuan tak sedikit jika bertemu perempuan lain yang dikatakan sebagai teman kumpul biasanya terbawa dalam perbincangan yang mengasyikkan, […]